http://www.kanavu-kathali.com/ கனவு காதலி : முன்னால் காதலி

பக்கங்கள்

சனி, 19 அக்டோபர், 2019

முன்னால் காதலி

ரவி தன கண்களை நம்ப முடியவில்லை . கிட்ட தட்ட பாத்து வருடங்களுக்கு பின் காலவை சந்திப்பான் என்று எதிர்பாக்கலை
ரவி தன கண்களை நம்ப முடியவில்லை . கிட்ட தட்ட பாத்து வருடங்களுக்கு பின் காலவை சந்திப்பான் என்று எதிர்பாக்கலை
ரவி அவன் நண்பன் வீடுக்கு போன இடத்தில் காலா நின்றாள் . நண்பன் மனைவியும் காலாவும் தோழிகள் . அந்த காலத்தில் மாணவனாக இருந்த போது காலாவை காதலித்தான் . அவங்க கதாலை பெற்றோர்கள் ஆரம்பித்திலே எடுத்துக்க வில்லை


அவர்கள் உறவு முத்தம் இடும் வரை தான் போகி இருந்தது . பின்னர் ரவி அமெரிக்கா வந்துவிட்டான் . காலாவை மொத்தமாக மறந்து விட்டான் . ரவிக்கு ஒரு வருடம் முன்னாடி தான் கல்யாணம் ஆனது . ரவி சந்தோசமாக குடும்பம் நடத்தி வந்தான் , இன்று எதிர்பாராத விதமாக கலாவை சந்தித்தது ரவிக்கு அதிரிச்சியா இருந்துச்சு , கலா
முன்னர் இருந்த்தனத விட கெஈஞ்சம் கொழுத்து போகி
இருந்தஈள். இவனனக் கண்டதும் அவள் சிரித்த சிரிப்பு அவள் தன் மேல்
இன்னும் ஆசை வைத்து இருக்கிறாள் இவனுக்குத் தெளிவாக
தெரிந்தது . “ஹலோ ” என்று சாதாரமாக பேச தொடங்கி
அவளை பற்றிய
விபரங்களை அறியத் தொடங்கினான் . கலஈவுக்கு திருமணம்
முடிந்து 3 வருடங்களஈகி விட்டது. அவளது கண்வன் அமெரிக்காவில்
வேலை எடுத்துக்
கெஎண்டு ஒரு மரதத்திற்கு முன்னஎல் தஎன் கணவனுடன்
அமெரிக்கா வந்து இருந்தாள் . அங்கிருந்து புறப்படும் போது அவளது போன் நம்பர்யை வாங்கி
கெஈண்டு வீட்டுக்கு கிளம்பினான் . போகும் வளி
முழுவதும் கலஈவின் நினனப்பஈகவே இருந்தது.
அடுத்த நரள் அலுவலகத்தில் அவனால் ஓழுங்க வேலை செய்ய முடியல
கலாவின் கவர்ச்சியான உடம்பு தன் கண்ணுக்குள் நின்றது.
போருக்க முடியமால் தொலைபேசியை எடுத்து காலாவின் நம்பரை
சுழட்டினரன். கலஈ தான்
(கீபஈனன போன . இவன் முதலில் சாதாரணமாக
பேச த் தெஈடங்க அவள் உடனே சொன்னாள் “ரவி நஈன்
(நேற்றில் இருந்து உங்கள்
நினைப்பாவே இருக்கிறேன் . இன்று எனது கணவர்
வீட்டிற்கு வர பிந்தும் என்று சொல்லிருக்கிறார் . உங்களால் இங்கு வர
முடியுமா .
எனக்கு உங்களோடு நினறயப் (பேச வேண்டும் (போல இருக்கிறது
“. இதை விட என்ன வேணும், ரவி உடனே அரை நாள் லீவ் போட்டு விட்டு
காலா வீடுக்கு சென்றான் . வாசசில் மணி
அடித்ததும் கலா வந்து கதவை திறந்தாள் . உள்ளே வாங்க என்று புன்
சிரிப்புடன்
வரவேற்றால் . ரவிக்கு கொஞ்சம் பயமா இருந்தது .
ஆனரலும் அனத வெளியில் காட்டாமல் (‘போய் சோபாவில் அமர்ந்தான் .
கலா சேலை கட்டி மிகவும் அழகா இருந்தாள் . “ரவி நீங்கள் எப்போதும்
சொல்வீங்க
நஈன்
சேலை கட்டினால் தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும்
என்று அதனரல் தான் சேலை கட்டி இருக்கிறேன் “.
இதற்க்கு மேல் ரவி நால் போருக்க முடியவில்லை எழுந்து போய் அவளை
இழுத்துக் கட்டிப் பிடித்து முத்தமிட்டரன். அவளின் முலலகள் இவன்
நெஞ்சை இரு
பஞ்சு அணைகள் போல் அழுத்தின, ரவியின் சுண்ணி அவனது
உள்ளாடையை பிளந்து கொண்டு வரப் போகிறேன் என்பது போல்
நின்றது- இருவரது
நாக்குகள் கட்டிப் புரண்டன. ரவியின் கைகள்
பின்புறத்தை மேய்ந்தன . கலா ரவியின் கன்னங்கள் கழுத்து
எல்லர இடத்திலும்
முத்தமிட்டஎள். அவள் முத்தமிட்ட வேகம் ரவியின்
சுண்ணினய இன்னும் கல்லுப் (போல் ஆக்கியது . கலா “- ரவியின் சேட்
பட்டங்களை கழட்டி
அலன் மார்பில் முத்தமிட்டுக் கொண்டே அவனது
பெல்டை களட்டத் தொடங்கினாள் . ரவி வாழ்க்கையில் இப்படி ஓரு
நிலையில்
இருந்த்ததில்னல. வழனமயஈக அவன் தஈன் கரரியங்கள் செய்வது.
இங்கீகஈ அவன் என்ன செய்வது என்று தெரியஈமல் கலாவின் வேகத்துடன்
அவனால்
(‘போட்டி போட முடியவில்னல. இரண்டு நிமிடத்தில் கலா
ரரவியை நிர்வாணம் ஆக்கி விட்டாள். கீழ முழங்காலில் முட்டி போட்டி
நின்று கெஈண்டு
ரவியின் சுண்ணியுடன் விளையாட தொடங்கினாள் ரவியின்
சுண்ணியோ கோடி கம்பம் போல் நட்டுக் கொண்டு நின்றது. சுன்னியின் முன் தோலை
பின்னால் தள்ளினால் ரவியின் சுண்ணித் தலைப்பு
தண்ணி கசிவினால் ஈரமாக இருந்தது. கலாவின் நாக்கு ரவியின் சுண்ணித்
தனலப்னப
நக்கியது. ரவிக்கு செஈர்க்கம் என்றால் என்ன என்று
தெரிந்தது . கவர மெதுவாக சுண்ணி முழுவதையும் வாயில் எடுத்து சப்ப தொடங்கினாள்
. இரு கைகள் மூலம் ரவியின் குண்டியப் பிடித்துக்
கெஈண்டு கலா ரவியின் சுண்ணினயச் சூப்புவதை பார்பதிளியே ரவிக்கு
காம வெறி தலைக்கு ஏறியது . ரவியினரல் தன்னனக் கட்டுப்படுத்த
முடியவில்னல. ரவியின் சுன்னி அணையை உடைத்து கெஈண்டு பாயும்
வெள்ளம் (‘போல
தண்ணினயக் கக்கியது. ஒரு கூட கீழ விடமால்
முழுவனதயும் கலா தன் வாயுக்குள் எடுத்துக் கொண்டால்
ரவியின்
குண்டினயப் பிடித்து இறுக்கமாக அவன் சுண்ணினய தன்
வாயுக்குள் முற்று முழுதாக னவத்துக் கொண்டு இருந்தாள் . ரவி தன் நிலை
மறந்து (பேர் இன்பத்தில்
திளளத்துக் கெ”ண்டிருந்த”ன்- சிறிது நேரத்துக்கு
பின் ரவியின் சுன்னி சோர்ந்தது போய் வரும் நினலயில் தஈன் அவள்
தலையை நிமிர்ந்தால் . “ரவி உங்கள் தண்ணி எனக்கு அமிர்தம் (போல்
என்று சிரித்துக் கொண்டே சொன்னாள்”. ரவிக்கு வெட்கமாக போகி விட்டது . என்னடா இது
அவளது உடுப்பை கூட கழட்டவில்லை நான்


இப்படி ஆகி விட்டனே என்று. சரி கலா என்னஈல் கட்டுப் படுத்த
முடியவில்னல
தண்ணி வந்து விட்டது. உன் புண்னடக்குள் விடச்
சந்தர்ப்பம் கினடக்கவில்னல”. கலா புன் சிரிப்புடன். நீங்கள் என்
புண்டைக்கு சாப்பாடு
போடமால் இங்கிருந்து (போக முடியாது . கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துவிட்டு
!நீங்கள் சுண்ணினய மீண்டும் *உயிர் வரப் பண்ணுவது
ரவி இதுவரை நடந்தது கனவா இல்லை நினைவா என்ற சிந்தைனையில் இருக்க கலா காபியுடன் அவன் முன்னே வந்து நின்றாள் . ரவி இந்த காபியை குடிங்க என்று அவன் முன்னே அமர்ந்தாள் . ரவி காபியை குடித்த படியே கேட்டான் “கலா நீ செக்ஸ்ல ரொம்ப விதையை எல்லாம் கத்து இருக்க எங்க இத கத்துகிட்ட ?
ரவி இதுவரை நடந்தது கனவா இல்லை நினைவா என்ற சிந்தைனையில் இருக்க கலா காபியுடன் அவன் முன்னே வந்து நின்றாள் . ரவி இந்த காபியை குடிங்க என்று அவன் முன்னே அமர்ந்தாள் . ரவி காபியை குடித்த படியே கேட்டான் “கலா நீ செக்ஸ்ல ரொம்ப விதையை எல்லாம் கத்து இருக்க எங்க இத கத்துகிட்ட ?
கலா புன் சிரிப்புடன் ரவி உங்களுக்கு ஒரு பழமொழி தெரியுமே “சொல்லி தெரிவதில்லை மன்மத கலை , இது எல்லாம் படித்து தெரிவது இல்லை அவரவர் உணர்வு பூர்வமாக கற்று கொள்வது . . என்று சொல்லி கொண்டே கையை ரவியின் சோர்ந்து போன சுன்னியை வைத்தாள் .
ரவி சுன்னியை கையினால் வருடி கொண்டே “ரவி படுக்கை அறைக்கு போவமா கட்டிலில் படுத்து கொண்டே பேசுவோம் என்றாள் . கடந்த அரை மணி நேரத்தில் நடந்ததில் வைத்து ரவிக்கு புரிந்தது பேசுவதை விட வேறு எதுவோ தான் கூடுதலாக நடக்க போகிறது என்று .
கலா முன்னே செல்ல ரவி அம்மணமா பின்னே சென்றான் . அவள் நடக்கும் பொழுது அவள் குண்டி ஆடுவது செக்ஸியா இருந்தது . ரவிக்கு காமம் திரும்பி தலைக்கு ஏற ஆரம்பித்து விட்டது . ரவி கலாவை பின்புறமாக கட்டு அணைத்தான் . இரு கைகள் மூலம் இரு முலைகளை அமுக்கினான் . குனிந்து அவள் காதில் முத்தம் இட்டான் . கலா முனகி கொண்டே ரவியை படுக்கை அறைக்கு கூட்டி சென்றாள் .
கலா உன் குண்டி மிகவும் செக்ஸியா உள்ளது என்று காதில் சொன்னான் . ரவியின் சுன்னி கலாவின் குண்டியில் லேசா உரசியது . கலா சேலைய உயர்த்தி சுன்னி குண்டியில் படுமாறு செய்தாள் . அவள் உள்ளே ஜட்டி போடவில்லை . கலா தொடைகள் மற்றும் குண்டிகள் ரவிக்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது . ரவி அவள் தொடைகளில் முத்தம் இட்டே குண்டியை தடவினான் .
ரவியின் வாய் முத்தங்கள் அப்படியே மேல போய் கொண்டு இருந்தது . அவளது இரு குண்டிகளின் பக்கத்தை மெதுவா கடித்தான் . கலா குண்டியை தூக்கி கொடுத்த விதம் ரவிக்கு உற்சாகம் ஊட்டியது . ரவி அவளது குண்டியை விரித்து நாக்கினால் மெதுவா நக்கினான் .
கலா ஆஹ் ஆஹ் என்றபடியே குண்டியை இன்னும் தூக்கி கொடுத்தாள் . ரவியின் நாக்கு அப்படியே கிசே இறங்கி மெதுவா அவள் புண்டையில் நுழைந்தது . கலா முனகிக்கொண்டே கால்களை மடித்து முழங்காலில் எழுந்து நின்று தலையை நன்றாக கட்டிலில் புதைத்தாள் .
ரவிக்கு அவளது புண்டையும் குண்டியும் கண்களுக்கு விருந்து அளித்தது . ரவியின் நாக்கு கலாவின் புண்டையில் புகுந்து விளையாடியது . அவளது புண்டையில் இருந்து வந்த ஜூஸ் அவனுக்கு தேன் மாதிரி இருந்தது . கலா தனது புண்டையை ரவியின் மூஞ்சியில் இடித்தாள் . ரவியின் நாக்கு உழைய தொடங்க ரவி கலாவிருக்கு பின்னால் முட்டி போட்டு நின்று சுன்னியை புண்டைக்குள் தள்ளினான் .
ரவி அவளது இடுப்பை இறுக்கி பிடித்தபடியே ஒக்க தொடங்கினான் . கலா இன்ப வெறியில் கதற தொடங்கி விட்டாள் . சிறிது ஓத பின்பு ரவி எழுந்து கலா சேலை பாவாடையை உருவி எறிந்தான் . அவளை மல்லாக்க படுக்க வைத்து ஜாக்கெட் பிராவை கழட்டி எறிந்தான் . அவளது முலைகள் துள்ளி கொன்று நின்றன . இரு கையாளும் முலைகளை பிசைந்த கொண்டு இருந்தான் . கலா ஒரு கையினால் முலையை பிடித்து மறு கையினால் அவன் தலையை பிடித்து வாய் குள்ள துணிக்க முயற்சி செய்தாள் . ரவி இரு முலைகளையும் மாறி மாறி சுவைத்தான் . கலா வின் சதம் பக்கத்துக்கு வீடுக்கு கேக்குமோ என்று ரவிக்கு பயம் அதிகமா இருந்தது . 

கொண்டு இருந்தான் . கலா ஒரு கையினால் முலையை பிடித்து மறு கையினால் அவன் தலையை பிடித்து வாய் குள்ள துணிக்க முயற்சி செய்தாள் . ரவி இரு முலைகளையும் மாறி மாறி சுவைத்தான் . கலா வின் சதம் பக்கத்துக்கு வீடுக்கு கேக்குமோ என்று ரவிக்கு பயம் அதிகமா இருந்தது .
கலா தனது இரு கால்களையும் அகற்றி ஆகாயத்தில் உயர்த்தி வைச்சு இருந்தாள் . ரவி தன கைகளை கட்டில் ஊன்றி கொண்டு வேகமா குத்தினான் . அவனது சுன்னியை முழுவதும் உள்ளே விட்டு தான் எடுத்தான் ஒவ்வொரு தடவையும் .
கலா வின் கைகள் அவனது குண்டியை இருக்க பிடித்தது . அவளது நிகம்களை காயம் வரும் மாறு அவனது குண்டியில் சென்ஜாள் . ரவிக்கு கொஞ்சம் வலித்தது ஆனா அந்த காம போதையில் அது பெருசா தெரியவில்லை .
கலா தனது இரண்டு கால்களையும் ரவி குண்டியை பிணைந்து கொண்டு அவன் தலையை இறுக்கி மூடியை கோதினாள் . பிறகு தலையை முகத்தை நோக்கி இழுத்து முத்தம் இட்டாள் . தனது நாக்கை ரவி வாயுக்குள் விட்டு துலவி எடுத்தாள்
ரவி குத்தி களைத்து விட்டான் . கலா ஏன் முதலில் சிக்கிரம் ஊம்பி தண்ணி எடுத்தாள் என்பது இப்போதான் ரவிக்கு புரிந்தது . இரண்டாவது முறை செய்வதால் ரவிக்கு சிக்கிரம் தண்ணி வரும் மாறு தெரியவில்லை . இவன் நீண்ட நேரம் குத்த வேண்டும் என்பதற்காக தான் அவள் அப்படி செய்து இருக்கிறாள் .
கலா புரிந்து விட்டது இவன் களைத்து விட்டான் என்று . அவள் இவனை கட்டி பிடித்தபடியே அப்படியே புரண்டாள் . ரவி கீழும் கலா மேலும் என்று பொசிசன் மாறி விட்டது .
கலா வசதியா எழுந்து ரவி சுன்னியை புண்டைக்குள் விட்டு ரவிக்கு மேல இருந்தாள் . தனது கைகளை ரவியின் மார்பு மீது வைத்து குத்த தொடங்கினாள் . ரவி குனிந்து அவள் புண்டை மேலும் கீழும் போகி வருவதை பார்த்து ரசித்தான் . அவள் குத்தும் போது அவளது முலைகள் குளிங்கின . ரவி இரண்டு கைகாலும் முலையை கசக்க தொடங்கினான் , எவ்வளு நேரம் போனது என்பது ரவிக்கு தெரியவில்லை . ஆனால் அவனுக்கு இவ்வளவு இன்பம் இது வரைக்கும் கிடைத்தது இல்லை .
கடைசியில் ரவியின் சுன்னி தண்ணியை கக்கியது . கலா அவளது புண்டை முழுவதும் ரவி சுன்னியில் வைத்து தண்ணி உள்ளே போவதை அனுபவித்து கொண்டு இருந்தாள் . புண்டையை மேல தூக்கமால் இடுப்பை ஒரு விதமாக வட்டம் போடுவதை போல சுழற்றினாள் .


ரவிக்கு இதை விட இன்பம் வேற என்ன தேவை . ரவியின் சுன்னி கஞ்சி கொஞ்சம் கலாவின் புண்டையில் இருந்து வழிந்து சுன்னி கொட்டையில் விழுந்தது . ரவி இன்னும் வேணுமா என்று கலா கேட்டாள் . ஐயோ என்ற சுன்னி இன்னைக்கு இனிமேல் தாக்கு பிடிக்காது என்று ரவி சிரித்தான் . இர்வறது முகத்தில் இவ்வளோ நேரம் அனுபவித்த இன்பம் தெரிந்தது . ரவியின் கன்னத்தில் முத்தம் இட்டு அப்படியே படுத்து இருந்தாள் .
சிறிது நேரம் இருவரும் தூங்கி விட்டு எழுந்தார்கள் . ரவி வீடுக்கு போக ஆயுதம் ஆனான் . ரவி எனக்கு இந்த சுகம் அடிக்கடி தேவை அடுத்து எப்போ வருவீர்கள் என்று கேட்டாள் . நிச்சயாமாக விரைவில் சந்திப்போம் என்று சொல்லி ரவி கிழம்பினான் 


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக